Branche verenigingen / Organisaties

Ventibel
R-vent Belgium is lid van Ventibel, de Belgische vakorganisatie voor ventilatie, die er naar streeft een centraal informatiepunt over ventilatie te zijn. Een informatiepunt voor alle belanghebbenden zoals overheden, de pers, fabrikanten, belangengroepen, voorschrijvers, installateurs, gebruikers en andere belanghebbenden. Ventibel streeft naar complete en correcte informatieverspreiding, zowel naar vorm als naar inhoud.

Eurovent Certification Company
The European Association of Air Handling and Refrigerating Equipment Manufacturers. Deze organisatie verricht, op basis van een uitgebreid certificering-programma, onbevooroordeelde inspecties die bedoeld zijn om zeker te stellen dat de door de leverancier vermelde technische details overeenstemmen met de werkelijkheid.

FME - CWM
De Vereniging FME-CWM is de werkgeversorganisatie voor de metalektrosector. Voor 2.800 lidondernemingen met 280.000 vaste medewerkers behartigt zij nationaal en internationaal belangen en verleent zij diensten op sociaal, economisch en technisch gebied.

Koninklijke Nederlandse Metaalunie - MetaalUnie
De Metaalunie is met meer dan 11.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Zij richt zich expliciet op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren.